Інститут «Сумыгорстройпроект»

Інститут «Сумыгорстройпроект» виконує комплексне проектування для будівництва нових, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення діючих об’єктів житлово-цивільного призначення та промислового комплексу.

Проектний інститут «Сумыгорстройпроект» є структурним підрозділом ТОВ «БВК компанія «Федорченко» з 2004 року.
Поряд з комплексним проектуванням об’єктів, інститут виконує проектні роботи з будівництва окремих будівель та споруд, внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж та систем. Інститут «Сумыгорстройпроект» забезпечує виготовлення проектно-кошторисної документації з усіх частин проекту, здійснює авторський нагляд за будівництвом. За участю інституту збудовано близько 60-и об’єктів цивільного і житлового призначення.

Основною конкурентною перевагою ТОВ «БВК компанія «Федорченко» перед іншими суб’єктами проектного процесу в умовах інноваційного оновлення та модернізації промисловості країни є збереження та подальший розвиток набутої спеціалізації, зорієнтованої на проектування об’єктів житлово-цивільного призначення.
У компанії послідовно реалізується концепція розвитку проектної діяльності, яка враховує особливості сучасної кон'юнктури попиту на проектні роботи. Важливе місце відводиться формуванню інжинірингових структур, орієнтованих на роботу з замовником уже на стадії формування ідеї об'єкту. Завдяки такому підходу на основі урахування побажань замовника та практичного досвіду і напрацювань інститут «Сумыгорстройпроект» досягає суттєвої економії ресурсів замовника і скорочення термінів проектування.

Проектним інститутом здійснюється діяльність у сфері цивільного будівництва в більшості районів Сумської області, ведуться роботи з обстеження будівель і споруд та розробка проектів їх підсилення.

Види діяльності:

 • комплексне проектування нових, реконструкція та технічне переозброєння діючих підприємств усіх галузей промисловості, включаючи виробничі об'єкти агропромислового комплексу, з топогеодезичними розвідками;
 • проектування об'єктів житлового, соціально-культурного та побутового призначення;
 • розробка генпланів, схем розміщення та формування житлових районів;
 • розробка проектів об'єктів автосервісу (станцій технічного обслуговування, авто-заправочних станцій, магазинів запчастин тощо);
 • проектування об'єктів інженерного забезпечення ( котельних, компресорних, очисних споруд і комунікацій);
 • інженерні обстеження будівельних конструкцій та розробка методів їх посилення в умовах діючого підприємства;
 • обстеження та паспортизація будинків і споруд;
 • розробка проектів охорони навколишнього середовища (проекти нормативів гранично допустимих викидів, санітарно-захисних зон промислових підприємств, оцінка впливу об'єктів на навколишнє середовище тощо);
 • вибір земельних ділянок під будівництво;
 • реставрація та відновлення пам’яток архітектури;
 • авторський і технічний нагляд;
 • усі види інженерних розрахунків та виготовлення кошторисів на комп'ютерах.

Колектив інституту — це висококваліфіковані фахівці, які мають не тільки ґрунтовні теоретичні знання, але і неоціненний практичний досвід проектування в роки інтенсивного промислового будівництва з усіма його технічними, технологічними, екологічними та іншими проблемами, які доводилось вирішувати.


Основними завданнями інституту є перехід на сучасні технології проектування, поповнення колективу молодими спеціалістами, забезпечення високої якості проектів.
Інститут «Сумыгорстройпроект» пропонує свої послуги широкому колу споживачів.
Адреса: м. Суми, вул. Тополянська, 26/1
Телефон (0542) 700-999

+38 (0542) 700-770, 700-777, 700-771